Merkez Mahallesi Cemiyet Sokak No:10 Kat:2 Fındıklı/RİZE

Denetim Kurulu


Rize Fındıklı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan ve Üyeleri :

Başkan: Savaş USTABAŞ 

Üye : Ali Cem AKIN 

Üye : Ayşe YÜKSEL

Rize Fındıklı Esnaf ve Sanatkarlar Odası , 5362 Sayılı Kanunun 12. maddesiyle düzenlenen aşağıda sayılan  görev ve yetkileri yerine getirir. Buna göre ;

Bu Kanunla verilen görevler ile genel kurulda alınan kararların yönetim kurulu tarafından yerine getirilip getirilmediğini inceler.

Oda işlemlerinin mevzuat ve oda ana sözleşmesi çerçevesinde yerine getirilip getirilmediğini inceler.

Bakanlık ve oda üst kuruluşları tarafından verilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğini inceler.

 Odanın yıllık aidatlarının üyelerden zamanında tahsil edilip edilmediğini kontrol etmek ve odanın işlem ve hesapları hakkında genel kurula rapor verir.

 Odanın üye kayıtlarının Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında, yeterli bilgileri haiz şekilde tutulmasını kontrol eder.

Genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.